Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlan Yayın Tarihi : 24/06/2019 

İlan : Toplantıya Çağrı

Şirketimiz 24/06/2019 tarih ve 2019/01 Yönetim Kurulu kararı gereğince 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 10/07/2019 tarihinde saat 15:00 da Tahılpazarı Mahallesi 471 Sokak Emel 2 İşhanı No:3/304 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacaktır. 

 

GÜNDEM

————————————————————————

1-Açılış ve saygı duruşu

2-Başkanlık divanının oluşturulması ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve tartışılması

4-2018 Bilanço, Gelir Tablosu Hesapları ve bağımsız denetçi raporunun okunması, tartışılması ve onanması veya reddi

5-Yönetim Kuruluna genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin okunması ve onanması

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

7-Yönetim Kurulu Seçimi ve yetki verilmesi,

8-Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı harcamalarının belirlenmesi ve yönetime yetki verilmesi,

9-Yönetim Kuruluna şirketin çalışanlarına ait yetki ve sorumlukları belirleyen imza yetkileri yönergesi hazırlama yetkisi verilmesinin görüşülüp karara bağlanması,

10-Kapanış, dilek ve temenniler.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

YÜKSEL DAL  

  BAŞKAN YARDIMCISI

AYSEL DAL CENGİZ