İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamız, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, ÖZDAL A.Ş.’nin tercih edilen bir işveren olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

· Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi

· Lider kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeteneklerin şirkete kazandırılması ve geliştirilmesi

· Yüksek çalışan bağlılığının ve performansın teşvik edilmesi

· Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi

ÖZDAL A.Ş. olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir. Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir. Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır. ÖZDAL A.Ş. olarak, başarı ve sonuç odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, çeşitliliği takdir eden ve destekleyen, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanmaktayız.

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.
(Latin Atasözü)