Kalite Ve Gıda Güvenliği Politikası

Şirket olarak en büyük amacımız Kalite ve gıda güvenliği politikamızı uygularken, hedeflerimizi daha da yükseklere taşımak, daima ilkeli, açık ve dürüst olmaktır. Bu hususta, 

  • Gıda üretim teknolojisi kurallarına ve yasal mevzuata uyarak, üretim kalitesi ve gıda güvenilirliğini arttırmak,
  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru ve zamanında gerçekleştirerek, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Değişen piyasa koşulları doğrultusunda son teknolojiyi yakından takip ederek, üretim sisteminde sürekli gelişim sağlamak,
  • Çalışanlar için eğitimler düzenleyerek toplam kalite ve güvenilir gıda üretimine etkin katılımlarını sağlamak, Ekip olma ruhunu geliştirmek,
  • Gıda üretim sürecinde çalışanların insan ve doğayı korumasını sağlayarak temiz ve güzel bir çevre yaratmasını sağlamak,
  • Üretilen ürünlerin her aşamada kontrollerini yaparak mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikeleri kontrol altına alarak gıda güvenilirliğini sağlamak,
  • Üretilen ürünlerin gıda güvenliğini sağlayacak şartlarda müşteriye ulaşmasını sağlamak

için kalite çalışmalarımızı konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle yürütmekteyiz.